Hier volgt nog een ervaringsverhaal van een fysiotherapie praktijkeigenaar….