Introductie testen, meten en veldrevalidatie

testen, meten & veldrevalidatie

door Dr. Wouter Welling & Ralph Speerstra MSc.

5/5

Een revalidatieprogramma na een knieletsel bestaat uit het verbeteren van spierkracht, stabiliteit en bewegingskwaliteit. Maar als jouw sporter na een (flinke) knieblessure weer terug wil keren naar zijn of haar sport zijn fysieke capaciteten, behendigheid en uithoudingsvermogen ontzettend belangrijk. Fysieke capaciteiten zijn juist vaak verminderd door de blessure en een periode van verminderde belasting. Voor een succesvolle terugkeer is het van groot belang om ook te revalideren op het veld én om het hele revalidatietraject te monitoren op vooruitgang door objectieve testen uit te voeren. 

In deze introductiecursus leer je hoe test- en meetresultaten inzicht geven in de status van je patiënt. Bij een revalidatietraject kun je dan onderbouwde keuzes maken om te bepalen of je patiënt klaar is voor de volgende stap in de revalidatie. Daarmee kun je dan een behandelprogramma op maat – en dus ook veldrevalidatie – op maat opstellen, om de kans op blessures te verkleinen.

Je leert in deze introductiecursus hoe een goede opbouw van veldrevalidatie eruit ziet om je patiënt op een veilige en verantwoorde manier te laten wennen aan voor hem of haar sportspecifieke vaardigheden én hoe je zodoende de belastbaarheid van de knie vergroot. 

Na de cursus weet je: 

 • Wanneer en waarom je welke testen gebruikt
 • Hoe je data moet interpreteren
 • Hoe je revalidatieprogramma’s aanpast aan data 
 • Uit welke fases een revalidatietraject bestaat
 • Uit opbouwfases veldrevalidatie bestaat
 

Na de cursus kun je:

 
 • Wetenschappelijke basistesten uitvoeren die passen bij RTS na een knieletsel
 • De resultaten van testen en metingen vertalen naar een gepersonaliseerd behandelplan
 • Beslissingen die je neemt ten aanzien van revalidatie- of preventietraject onderbouwen op basis van test- en meetresultaten
 • De nieuwste wetenschappelijke inzichten in blessurepreventie en return to play toepassen in je dagelijkse werkzaamheden
 • De principes van motorisch leren toepassen bij (veld)revalidatie
 • Oefeningen samenstellen die passen bij neuromusculair trainen met als doel RTS na knieletsel. 
 • Een programma voor veldrevalidatie ontwerpen aan de hand van modellen

Prijs:

€310,-

Details:

Over de trainers:

Wouter Welling msc

Bewegingswetenschapper Wouter Welling (PhD) is gespecialiseerd in het testen en meten van sporters, zowel binnen een revalidatiesetting als preventief. Sinds 2022 mag Wouter de titel Dr. voor zijn naam zetten. Hij heeft zijn promotieonderzoek gericht op  “return to sports”-beslissingen bij patiënten na een voorste kruisband reconstructie.  Hij werkt bij Pro-F, waar hij de nieuwste wetenschappelijke inzichten implementeert in de praktijk om zo de kwaliteit van zorg te verhogen. Dit combineert hij met onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden in de regio Twente. 

Ralph Speerstra msc

Sportfysiotherapeut Ralph Speerstra, MSc., werkt sinds 2018 bij Pro-F. In de jaren ervoor wast hij hoofd fysiotherapie bij FC Twente. Hij heeft daar veel ervaring opgedaan in het revalideren van sportblessures in een ‘high-pressure’ omgeving en zich gericht op het toepassen van neurocognitieve trainingen. Binnen de (veld)revalidatie past hij gedoseerd chaos toe zodat de kans op een succesvolle terugkeer naar de sport zo goed mogelijk verloopt. 

Onze agenda

Donderdag 1 februari | 09:00 – 17:00

toegepaste ademfysiologie

Verkrijg tijdens deze scholing van acht uur fundamenteel inzicht in de complexe werkingsmechanismen en functie van de ademhaling in relatie tot het bewegingsapparaat, het cardiovasculaire systeem, het endocriene systeem en het autonome zenuwstelsel. In een unieke combinatie van theorie en praktijk leer je de verschillende facetten van ademfysiologie bestuderen, analyseren en toepassen binnen jouw specifieke patiëntenpopulatie.

Enschede

Zaterdag 16 maart | 09:00 – 17:00

velocity based trainen

Na een korte introductie van het concept, de onderliggende theorieën en fundamenten bespreken we stap voor stap hoe VBT kan worden ingepast in een multi-dimensionele benadering van programma ontwikkeling, training en revalidatie. Daarbij ligt de nadruk zowel op het diagnostische proces (meten) als op de interventiefase (trainen). Beide processen worden op die manier in elkaars verlengde aangeboden. Na afloop van de cursus kun je VBT meteen toepassen in je eigen praktijk/context.

Enschede

Incompany

saxion – Lage RugPijn

Lage rugpijn is een klacht die vaak voorkomt. En als fysiotherapeut wil je patiënten de beste zorg en behandeling bieden. Verdiep je daarom tijdens de cursus Fysiotherapie bij Lage Rugpijn (LRP) in de anatomie, aandoeningen en behandeling van de onderrug. Daarnaast leer je hoe jij en de wervelkolomchirurg meer gebruikmaken van elkaars expertise.

Enschede