Saxion – Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn

Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn

door Saxion

5/5

Leer managementvaardigheden voor de gezondheidszorg van morgen. Ben jij manager in een huisartsen- of gezondheidspraktijk, instelling of ziekenhuis? De leergang Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn is speciaal voor jou ontwikkeld. Je gaat aan de slag met up-to-date theorie, vaardigheden en competenties die je nodig hebt voor gezonde praktijkvoering en teambegeleiding. Je werkt zowel aan je persoonlijke- als aan je professionele ontwikkeling op strategisch en operationeel management niveau. Tijdens deze opleiding management in de zorg kun je rekenen op begeleiding van vakdocenten, coaches en professionals uit het veld. En vergeet de input van je mede-cursisten niet!

Wat kun je straks?

  • Je kunt efficiënt en effectief vanuit persoonlijk leiderschap anticiperen op de huidige veranderingen in het domein van zorg en welzijn. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt/patiënt en het systeem centraal.
  • Je hebt een organisatorische en integrale blik en kunt sturing geven aan een team- of eerstelijnsvoorziening. Daarbij heb je oog voor multidisciplinaire samenwerking, duurzame oog en innovatie.
  • Je kunt het zelforganiserend vermogen van teams stimuleren en begeleiden, en medewerkers coachen zodat zij hun kwaliteiten goed kunnen benutten.

Management opleiding Zorg en Welzijn: meer essentiële vaardigheden

Na deze managementopleiding Zorg en Welzijn op hbo-niveau heb je niet alleen kennis van de nieuwste theorie en het thema positieve gezondheid;je hebt ook essentiële praktische vaardigheden opgedaan. Zo kun je na de opleiding ervoor zorgen dat er een goede taak- en rolverdeling is binnen het team. Je kunt effectief en doelgericht de werkzaamheden en verantwoordelijkheden organiseren. Op die manier behaalt het team de gewenste resultaten, met kwaliteit van zorg als uitgangspunt.

Inhoud

De leergang wordt verzorgd door docenten met ruime ervaring in zowel de gezondheidszorg als management in de eerste- en tweedelijnszorg. Verder worden werkvelddeskundigen ingezet als gastdocenten.

In alle modules is aandacht voor gesprekstechnieken, vaardigheidstrainingen gelinkt aan de onderwerpen van de module, conflicthantering, onderhandelen en besluitvorming. Ook het voorbereiden van vergaderingen, opstellen van de agenda en het deelnemen aan vergaderingen worden behandeld.

De leergang is opgebouwd in drie hoofdthema’s met elk verschillende onderwerpen en modules:

Thema 1. Persoonlijk leiderschap

Onderwerp: Individuele professionalisering
– Module: Persoonlijke effectiviteit en competentieontwikkeling
– Module: Persoonlijk leiderschap (DISC)

Onderwerp: Coaching/Communicatie
– Module: Gesprekstechnieken en -vaardigheden

Thema 2. Operationeel management

Onderwerp: Zorgmanagement
– Module: Procesmanagement en kwaliteit
– Module: Projectmanagement
– Module: Sturing en zelforganisatie

Onderwerp: Financial management
– Module: Financial administration (Businessplanning & Control: financiën, subsidies wmo, admin)

Onderwerp: HRM
– Module: Personeelsmanagement (HRM en personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid)

Thema 3. Strategisch management

Onderwerp: Marketing
– Module: Marktwerking in de zorg (marktwerking in de wereld van de Wmo en (de 8 bakens van) Welzijn Nieuwe Stijl

Onderwerp: Veranderprocessen
– Module: Verandermanagement (eigen organisatie, visie, missie, strategisch man, beleidsplan)

Onderwerp: Innovatie
– Module: Maatschappij en contextontwikkeling

Afstuderen

Daarnaast word je begeleid in je afstudeeropdracht die je op je eigen werkplek uitvoert.

Programma

De managementopleiding Zorg en Welzijn wordt verzorgd door docenten met ruime ervaring in zowel de gezondheidszorg als management in de eerste- en tweedelijnszorg. Verder worden werkvelddeskundigen ingezet als gastdocenten.

In alle modules is aandacht voor gesprekstechnieken, vaardigheidstrainingen in conflicthantering, onderhandelen en besluitvorming. Het voorbereiden van vergaderingen, opstellen van de agenda en het deelnemen aan vergaderingen worden behandeld.

De leergang bestaat uit negen modules, verdeeld over 20 lesdagen van 6 uur (exclusief pauze van een half uur). Daarnaast wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsinvestering van zes voorbereidingsuren en zes uren voor de praktijkopdrachten per lesdag (inclusief afstuderen en presenteren). De totale studiebelasting komt uit op 392 uur. Daarnaast word je begeleid in je afstudeeropdracht die je invult op je eigen werkplek.

Afronding

Afronding/ beoordeling

Tijdens de leergang werk je aan een relevante afstudeeropdracht op je eigenwerkplek die bestaat uit alle facetten van praktijk- en teammanagement. Je rondt de leergang af met een verslag en een presentatie die je geeft voor docenten, je eigen opdrachtgever en eventuele collega’s uit jouw organisatie. Daarnaast is per thema (3) een opdracht die beoordeeld wordt en maak je een reflectie over je leerdoelen.

Tijdens een assessment aan het eind van de leergang toon je alle opgedane kennis en ervaring.

Diplomering

Je ontvangt een Saxion-diploma ‘Praktijk- en Teammanagement Zorg en Welzijn’ wanneer je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de tussenopdrachten en de eindopdracht met minimaal een voldoende hebt afgesloten.

 

Prijs:

€5.750,- (exl. boeken)

Details:

Onze agenda

15, 29 januari & 12 februari Nieuwegein of 22 maart, 5 & 19 april | 9.00 – 17.00

saxion – schoudercombi

Veel Nederlanders hebben weleens last van de schouder. Soms gaan die klachten vanzelf over, maar lang niet altijd. En dat is vervelend. Door je te specialiseren in schouderklachten kun jij deze groep patiënten nóg beter behandelen. De cursus Schoudercombi wordt door regionale schoudernetwerken vaak als gemeenschappelijke entreecursus gekozen. Het doel is fysiotherapeuten bijscholen en zorgen dat ze op gelijk niveau werken.

Enschede of extern

Donderdag 1 februari | 16:00 – 21:00

Masterclass Voetbaldata, Performance & innovatie

Welkom bij de Masterclass Voetbaldata, Performance & Innovatie! Op donderdag 1 februari 2024 komt deze bijzondere masterclass naar Enschede. Deze unieke gelegenheid brengt de werelden van Performance, fysiotherapie, data en (top)sport samen voor een diepgaand inzicht in de moderne voetbalwereld.

Enschede, Grolsch Veste

Zaterdag 10 februari | 09:00 – 17:00

velocity based trainen

Na een korte introductie van het concept, de onderliggende theorieën en fundamenten bespreken we stap voor stap hoe VBT kan worden ingepast in een multi-dimensionele benadering van programma ontwikkeling, training en revalidatie. Daarbij ligt de nadruk zowel op het diagnostische proces (meten) als op de interventiefase (trainen). Beide processen worden op die manier in elkaars verlengde aangeboden. Na afloop van de cursus kun je VBT meteen toepassen in je eigen praktijk/context.

Enschede