Saxion – Fysiotherapie bij lagerugpijn (LRP)

fysiotherapie bij lagerugpijn LRP

door Dhr. Frank Geerdink MA, FT, MT, docent onderzoeker bij Saxion

5/5

Lage rugpijn is een klacht die vaak voorkomt. En als fysiotherapeut wil je patiënten de beste zorg en behandeling bieden. Verdiep je daarom tijdens de cursus Fysiotherapie bij Lage Rugpijn (LRP) in de anatomie, aandoeningen en behandeling van de onderrug. Daarnaast leer je hoe jij en de wervelkolomchirurg meer gebruikmaken van elkaars expertise.

 

Specialiseer je in lage rugpijn

Veel Nederlands krijgen in hun leven een keer te maken met lage rugpijn. Vaak is het advies om te blijven bewegen, maar dat is helaas niet altijd genoeg. Door je als fysiotherapeut te specialiseren in lage rugpijn doe je veel nieuwe kennis en vaardigheden op. Zo bied je patiënten een nog betere behandeling.

Inhoud

De cursus Fysiotherapie bij lage rugpijn (LRP) wordt vooral ingegaan op de ‘stratified care’. Op welke wijze zijn patiënten met LRP te klasseren om de meest optimale interventie te bepalen. ‘Signs and symptoms’ van categorieën patiënten met LRP worden gepresenteerd. Consequenties voor de fysiotherapeutische aanpak worden behandeld. Daarnaast worden chirurgische mogelijkheden gepresenteerd door twee wervelkolomchirurgen (orthopedisch chirurg en neurochirurg).

Programma

Het programma is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1

 • Blok 1: Interactief college: Inleidingen in LRP, huiswerkopdracht dag 1, over specifieke & a-specifieke LRP, klinisch redeneren met de HOAC II, klasseren van LRP-patiënten, het toepassen van CPR’s (Clinical Prediction Rules).
   
 • Blok 2: Praktijkles 1: Observatie statiek, actief onderzoek en klinische tests nodig voor klasseren zoals prone instability test, PA vering en Sorensen test. Twee HVT manipulaties volgens CPR.
   
 • Blok 3: Interactief college: DTF, gekleurde vlaggen, richtlijnen, klinisch relevante effecten (MIC:Minimal Important Change).

Dagdeel 2

 • Blok 4: Interactief college: Discusdegeneratie, centralisatie fenomeen, huiswerkopdracht dag 2, BDS: Bewegings Disfunctie Syndroom: onderhoud van LRP door slechte kwaliteit bewegen.
   
 • Blok 5: Praktijkles 2: Centralisatie onderzoek, behandelaspecten van discogene LRP, oefenen volgens DP (Directional Preference).
   
 • Blok 6: Interactief college: Inleiding graded activity & gradual exposure; disuse met / zonder disfunctionele cognities, de plaats van graded activity in de FT aanpak.

Dagdeel 3

 • Blok 7: Interactief college: BPS model, huiswerkopdracht dag 3, relevantie psychosociale factoren, gebruik vragenlijsten.
   
 • Blok 8: Praktijkles 3: Papieren & video voorbeeldcasuïstiek waarin voorafgaande inhoud aan bod komt.
   
 • Blok 9: Interactief college: Triage voor klasseren van rugpijn patiënten gericht op strategieën voor verwijzing en interventie. Welke modellen kunnen worden gebruikt om LRP patiënten met en zonder beenpijn te klasseren en hoe wordt dat proces vorm gegeven in de rugpoli ZGT.
   
 • Blok 10: Interactief college: huiswerkopdracht dag 4 over een beweegprogramma met enerzijds graded activity en anderzijds functionele stabiliteitstraining.
   
 • Blok 11: College: Neurochirurgie. Indelingen in de neurochirurgie, welke aandoeningen.
  Wat zijn nieuwe mogelijkheden; welke ‘signs and symptoms’ komen in aanmerking, welk type patiënten kunnen worden behandeld, wat verwacht de neurochirurg van de FT.
   
 • Blok 12: College: Orthopedie. Indelingen in de orthopedie, welke aandoeningen.
  Wat zijn nieuwe mogelijkheden; welke ‘signs and symptoms’ komen in aanmerking, welk type patiënten kunnen worden behandeld, wat verwacht de orthopeed van de FT.
   
 • Blok 13: Interactief college: overzicht, modellen, toekomst. Gezamenlijke discussie over functioneren RugNetwerk Twente.

Na het volgen van de cursus Lage Rugpijn (LRP) kun jij:

 • Lage rugpijn bij patiënten herkennen en diagnosticeren
 • Bepalen wat de beste behandeling is
 • Goed samenwerken met de wervelkolomchirurg

Prijs:

€825,-

Details:

Onze agenda

15, 29 januari & 12 februari Nieuwegein of 22 maart, 5 & 19 april | 9.00 – 17.00

saxion – schoudercombi

Veel Nederlanders hebben weleens last van de schouder. Soms gaan die klachten vanzelf over, maar lang niet altijd. En dat is vervelend. Door je te specialiseren in schouderklachten kun jij deze groep patiënten nóg beter behandelen. De cursus Schoudercombi wordt door regionale schoudernetwerken vaak als gemeenschappelijke entreecursus gekozen. Het doel is fysiotherapeuten bijscholen en zorgen dat ze op gelijk niveau werken.

Enschede of extern

Donderdag 1 februari | 16:00 – 21:00

Masterclass Voetbaldata, Performance & innovatie

Welkom bij de Masterclass Voetbaldata, Performance & Innovatie! Op donderdag 1 februari 2024 komt deze bijzondere masterclass naar Enschede. Deze unieke gelegenheid brengt de werelden van Performance, fysiotherapie, data en (top)sport samen voor een diepgaand inzicht in de moderne voetbalwereld.

Enschede, Grolsch Veste

Zaterdag 10 februari | 09:00 – 17:00

velocity based trainen

Na een korte introductie van het concept, de onderliggende theorieën en fundamenten bespreken we stap voor stap hoe VBT kan worden ingepast in een multi-dimensionele benadering van programma ontwikkeling, training en revalidatie. Daarbij ligt de nadruk zowel op het diagnostische proces (meten) als op de interventiefase (trainen). Beide processen worden op die manier in elkaars verlengde aangeboden. Na afloop van de cursus kun je VBT meteen toepassen in je eigen praktijk/context.

Enschede